Zakladne informaciePopis projektuDokumenty na stiahnutieKontakt

 

Manuál (vysvetlenie vybraných štatistických pojmov)


Metodológia

Právny rámec, prehľad metód a indikátorov

Prehľad dostupných zdrojov dát

Použitá metodológia


Prístupy a vízia

Základné prístupy


Vybrané analytické výsledky

Bulletin 2005 (tabuľková časť)

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2006

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2007

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2008

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2009

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2010

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2011

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2012

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2013

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2014

Rodový mzdový rozdiel: 1Q 2015

Rodový mzdový rozdiel: 2Q 2015